KONTAKT
woj. świętokrzyskie
woj. małopolskie
ul. Spółdzielcza 7/79
25-344 Kielce
tel.: 880 054 261
tel.: 530 919 908
kielce@crusoe.com.pl
krakow@crusoe.com.pl
Menadżer Sprzedaży – woj. świętokrzyskie
CRUSOE Sp. z o.o.
ul. Spółdzielcza 7/79
25-344 Kielce
KRS: 0000380371
Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy: 5 000,00 PLN
NIP: 657-288-10-22
REGON: 260455868
CRUSOE Sp. z o.o. © All right reserved - 2014