WSPÓŁPRACA
DODATKOWE RABATY DZIĘKI STAŁEJ WSPÓŁPRACY

Zapraszamy naszych klientów do nawiązania z nami stałej i długoterminowej współpracy. W ramach takiego partnerstwa nasi klienci mają możliwość skorzystania z dodatkowych rabatów na zakup urządzeń, materiałów eksloatacyjnych oraz usług oferowanych przez firmę Crusoe.

Możliwość osiągnięcia dodatkowych korzyści finansowych związanych z zakupem urządzeń, materiałów eksloatacyjnych oraz usług możliwa jest dla klientów, którzy podpiszą umowę na stałą dostawę materiałów, towarów i usług oferowanych przez Crusoe.

W ramach takiej umowy uzyskujesz dodatkowe korzyści:

Klientów zainteresowanych nawiązaniem stałej współpracy zachęcamy do kontaktu.

<< KONTAKT >>

CRUSOE Sp. z o.o. © All right reserved - 2014